FinanserSkatter

Hvad er straffen for manglende selvangivelser?

Skat Code of Den Russiske Føderation holder emnerne for forpligtelsen til at udlevere til tilsynsmyndigheden konti, hvis det er fastsat i den relevante lovgivning. Betaleren sender dokumenterne til inspektion af stedet for registrering. I Skat giver ansvar for manglende vende tilbage.

Generelt om indberetning

Erklæringen er en skriftlig redegørelse for betaleren af genstanden for beskatning, indtægter og udgifter. Dette dokument viser også genstand for oplysninger om kilderne til modtagelse af midler, fordele, base, beregnet mængden af obligatoriske indbetalinger til budgettet eller andre oplysninger fungerer som base for beregning og betaling af afgiften. Denne præcisering er til stede i teknikken. 80 NK. Russisk skattelov foreskriver indsende rapporter om hver betaling at være bidrag til budgettet, medmindre andet er fastsat ved lov.

Art. 119 NC

I overensstemmelse med pkt. 6 i artikel 80 i anmeldelsen indgives til skattemyndighederne inden for de fastsatte frister ved lov. I modsat fald er en overtrædelse af reglerne. For ikke at vende tilbage i tid for den tidligere kan anvendes teknikken. 119 NC. Det skal erindres, at betaling af påløbne beløb for betaling i budgettet ikke frigive genstand for sanktioner for manglende overholdelse af den etablerede orden. Det betyder, at i tilfælde af tilbagebetaling af den imputerede erhvervelse sanktion ikke vil blive bestemt af det minimumsbeløb. Dens værdi vil blive beregnet på mængden af obligatoriske betaling, der er angivet i de erklæringer.

Hvad er de fastsatte sanktioner i skattekontoret for fagene?

Sanktioner til de betalere, der overtræder proceduren for optagelse af udsagn i den kontrolmyndighed, der i punkt 1 og 2 i art. 119. Straf for manglende indsende en selvangivelse på det sted i virksomheden står for 5% af betalingen beløb, med forbehold af udvisning (mod gebyr) i budgettet og er angivet i dokumentet. Skal blive opkrævet for hver hel eller delvis måned fra den fastsatte dato for levering af udsagn. I dette tilfælde er straffen for ikke at selvangivelse kan ikke være mere end 30% af den beregnede kollektion, men ikke mindre end 100 s. Denne procedure anses for at være fælles for alle skatteydere. Art. 119 skattelov giver også mulighed for øget sanktioner for overtrædelse af rapporteringen orden levering. Især kan straffen for en selvangivelse være 30% af det betalte beløb, hvis motivet ikke har afleveret dokumentationen for mere end 180 dage. installeret på datoen for loven. Samtidig, begyndende med de 181 dage, det vil blive opkrævet med 10% af indsamlingen af de udsagn, for hver måned (delvis eller fuld).

nuancer

Monetære straf for manglende indsende en selvangivelse til tiden, når forkert beregnede mængden af obligatoriske betaling, fastsættes i overensstemmelse med emnet, der skal betales, og ikke fejlagtigt angivet i erklæringerne. Emne skal også huske på, at hvis størrelsen af den samling er anslået til at være lig med nul, er emnet bevares pligt til at udlevere dokumentationen. De oplysninger brev af præsidiet dig antallet 71 af 2003 hedder det, at fraværet af betaleren ved afslutningen af en bestemt periode, er de beløb, der skal betales af sig selv ikke fritage ham fra behovet for at udarbejde og indsende rapporter. Således vil straffen for manglende indsende en selvangivelse blive opkrævet uanset resultaterne af beregningen.

skærpende omstændigheder

I praksis meget ofte er der et spørgsmål - om tilsynsmyndigheden har ret til at øge mængden af straf med gentagen overtrædelse af rækkefølgen af levering af udsagn? Svaret på det er indeholdt i nr. 2, art. 112. Det hedder, at i betragtning af de omstændigheder, under det fjerde afsnit i Art. 114, er straffen for manglende selvangivelse steg med 100%. I n. 2 spsk. 112 fundet en skærpende omstændighed - begår krænkelser ansigt til tidligere gældende sanktioner for samme overtrædelse. I kap. 3 i reglerne giver en indikation af forældelsesfristen. Således kan mængden af det dobbelte af det beløb, der skal inddrives, hvis den første straf dato mindre end 12 måneder. Omstændighederne skærpende eller formildende ansvar, fastsat af skattemyndighederne eller en domstol og tages i betragtning ved anvendelsen af sanktioner. I overensstemmelse med det ovenfor anførte kontrolorgan har ret til at inddrive beløbet i den dobbelte mængde.

differentieringsfaktorer lidelser

Ganske ofte er der et spørgsmål om lovligheden af oprettelsen af en monetær straf for manglende levering af afvikling og ikke den fejlslagne momsangivelsen eller andre obligatoriske fradrag. Det skal bemærkes, at rækkefølgen af anvendelse af sanktioner i sådanne tilfælde varierer. Rækkefølgen af levering og datoen for afsendelse af kontrol beregninger, regler og tilmeldingsblanket er reguleret ved art. 80 NK. Denne artikel gælder også for erklæringen. Men disse begreber selv er ikke identiske. Hvis dokumentet ikke er tegn på en erklæring, anvendelsen af sanktioner i henhold art. 119 uretmæssigt. I så fald skal du bruge art. 126. Det siges, at til emnet, ikke kan passere de dokumenter eller andre oplysninger, der er fastsat i skattelovgivningen og lovgivning, anvendt en monetær bøde i mængden af 50 rubler. for hvert dokument.

forklaret præsidium

I kap. 15 Bogstaver №71 erklærede, at organisationen ikke kan få en bøde for ikke at returnere moms eller anden sammenkomst, hvis lovgivningen i en bestemt betaling defineres begreberne ansvarlighed og beregning. En lignende forklaring er givet i forordning præsidium № 15356/04. Det hedder, at ved vurderingen betaling betydeligt, uanset dens navn, bør overvejes etableret i lov begrebet gebyrer og afgifter. Betragt et eksempel. Den ret, der behandler sagen, at organisationen ikke fremlægge en erklæring (beregning) på værdipapirhandler. I sin kerne, betalingerne vedrører handle aktier fungere som en samling. Det vil sige, bidragene, betaling af der står som en af betingelserne for kommissionen af de statslige strukturer i sagsanlæg mod organisationen. Især er vi taler om at yde visse rettigheder eller udstedelse (tilladelser) licenser. Således betaling af natur - emission gebyr på værdipapirhandler. Manglende erklæring (beregning) for sin betaling kan ikke tjene som grundlag for anvendelse af art. 119 NC.

Elektronisk formular

I den nuværende lovgivning blev foretaget visse ændringer. Ifølge dem, forudsat at forpligtelsen af emnet til at indhente udtalelser i et tilsynsorgan i elektronisk form. Siden 2007 er hun anklaget for betalere, personale, hvoraf mere end 250, og siden 2008 - mere end 100 mennesker. Denne forpligtelse er udført tilsvarende enheder ved at sende oplysninger ved hjælp af telekommunikation kanaler. Det skal bemærkes, at den manglende mulighed for erklæring (3-PIT eller andre obligatoriske betalinger), alt efter omstændighederne, som sanktionerne i artikel 119 i skatteloven kan anvendes. Afklaring om sagen til stede i meddelelsen om Finansministeriet № 15356/04. Dokumentet, i særdeleshed, sagde, at indsendelse af rapporter (beregning) i form af forkert eller ukendt måde betragtes som en traktatbrud, imputeret tidligere.

sanktioner opgaver

Det skal siges, at den monetære straf for manglende indsende selvangivelsen, fungerer som en vigtig statslig institution. Dens vigtigste mål er at sikre gennemførelsen af regeringens beføjelser til at kontrollere nøje overholdelse kravene i lovgivningen, rettigheder og interesser (strategiske, økonomiske og sociale) af de involverede parter. Monetære straf er en form for erstatningsansvar som helhed og den enkelte i særdeleshed. Anvendelse sanktioner til overtrædere, staten sikrer retsstaten i et bestemt område af sociale og økonomiske interaktioner.

Specificitet af retlige regulering

Det skal siges, at realiseringen af magt myndighed til at etablere ansvar for skatte- forbrydelser - dens forfatningsmæssige pligt. Implementering af dens umuligt uden statslig kontrol med overholdelsen af reglerne for reglerne for opstilling og social interaktion inden for obligatoriske betalinger over budgettet. For at gøre dette, er der et institut for opfyldelse af forpligtelser, underforståede aktører i de relevante retsforhold. Overholdelse og implementering af lovgivningen om gebyrer og afgifter ikke kunne garanteres af staten fuldt ud, hvis den korrekte udførelse af visse standarder, har gennemførelsen af andre bestemmelser været rent formel. Dette vil igen, ville føre til en delvis eller fuldstændig tab af deres juridiske værdi. I denne sammenhæng er, at alle de foreskrevne grænser i komplekset, og ikke kun inden for rammerne af en enkelt, specifik kodificeret retsakt, men også i den generelle ordning for alle eksisterende regler og internationale, herunder, tillade staten at skabe de mest gunstige, gunstige betingelser til intensiv og effektiv økonomisk vækst og forbedring af alle personer, der er involveret i området for skat relationer.

konklusion

Skattepligten for at gennemføre en økonomisk aktivitet, er afgørende for at opretholde retsstaten på det økonomiske område af landet. Det tjener som et centralt instrument i love og bestemmelser. Den relative ydeevne underforståede pligter og gennemførelse af eksisterende rettigheder for alle emner af skattemæssige relationer bidrager til dannelsen af et legitimt firma, der er etableret et højt niveau af grundlaget for lov og orden. I dette tilfælde forpligtelsen både generelt og specielt forstand bør ikke blive en rutine aktivitet for betaleren, for fiasko, der kun giver disse eller andre sanktioner. De er blevet for ham nødvendigheden af gennemførelse af sine rettigheder, interesser og friheder i den forfatningsmæssige forstand, hvorved der dannes et fuldgyldigt civilt-juridisk samfund.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 da.delachieve.com. Theme powered by WordPress.