LovenStat og lov

Sociale love: koncept, typer. Sociale tjenester til befolkningen. Lov om social beskyttelse af handicappede

являются выражением необходимой, существенной связи общественных явлений. Sociale love er et udtryk for den nødvendige, afgørende sammenhæng mellem sociale fænomener. De bestemmer forholdet mellem enkeltpersoner og deres foreninger, manifesteret i aktiviteter. распространяются на все сферы жизни человека. Social lovgivning strækker sig til alle områder af menneskelivet. Lad os overveje deres egenskaber.

Generelle oplysninger

выступают одними из ключевых направлений государственной политики. Social sikring og social beskyttelse er en af de vigtigste retninger for statspolitikken. Inden for rammerne ydes der bistand til trængende borgere. Staten fungerer som garant for bevarelse og realisering af hvert medlem af samfundets rettigheder. регламентируются специальными нормативными актами. Social sikring og social beskyttelse er reguleret af særlige lovgivningsmæssige bestemmelser. De bestemmer omfanget af emner, hvem der ydes bistand til, betingelserne og proceduren for at opnå den.

Tegn på normative handlinger

обладают общими и специфическими характеристиками. Sociale love har generelle og specifikke karakteristika. Reglerne træder i kraft kun under strengt fastsatte, visse betingelser. действуют без исключений и ограничений во времени. Ved deres offensiv arbejder de sociale love uden undtagelser og begrænsninger i tide. Hertil kommer, at betingelserne selv realiseres omtrent og delvist.

Begrebet sociale love

Den grundlæggende ordning for regulering af relationer i samfundet er ret simpel og ret skelnelig. I mellemtiden er eksperter enige om, at sociale love er vanskelige at opdage og udforske. Dette skyldes tilstedeværelsen af en række forhold, deres specificitet, deres sammenvævning og overlappende. Folk i overensstemmelse med lovene danner betingelserne for deres liv og aktiviteter, anvende normerne under indflydelse af nye omstændigheder. Gentagelighed realiseres på grund af specificiteten af hver enkelt situation, der opstår i samfundet.

klassifikation

Loven skelnes afhængigt af handlingstidspunktet. Generelle regler gælder for alle offentlige systemer. Specifikke normer er begrænset til en eller flere sociale strukturer. Normer er også kendetegnet ved graden af generalitet. Så for eksempel er der love, der karakteriserer fremkomsten af den sociale sfære som helhed. Der er normer, der bestemmer udviklingen af individuelle komponenter i systemet (nationer, grupper, klasser osv.). Også lovene adskiller sig i overensstemmelse med manifestationsmåden. De kan være statistiske eller dynamiske.

funktion

Dynamiske love bestemmer formularer, faktorer, retninger for social forandring. De fastsætter en entydig og stiv forbindelse af begivenheder under særlige omstændigheder. Statistiske love afspejler de vigtigste retninger for procesændringer, samtidig med at stabiliteten i systemet opretholdes. Disse normer gør forbindelsen mellem fænomener og begivenheder ikke stiv, men med en vis sandsynlighed.

typer

Dynamiske love kan være funktionelle og kausal. Sidstnævnte fastlægges strengt deterministiske forbindelser med udviklingen af sociale fænomener. Funktionelle love udtrykker de observerede og gentagelige indbyrdes afhængigheder mellem begivenhederne. Statistiske normer kan også være forskellige. De synder især udviklingsloven. De regulerer relationer relateret til tilfredshed med stigende kulturelle og materielle behov, dannelsen af selvstyre mv. Funktionslovene kaldes også statistisk.

Normativ base i Den Russiske Føderation

En af de vigtigste retsakter i forbindelse med at yde bistand til trængende borgere er loven "Grundlæggende om sociale ydelser" (føderal lov nr. 442). Dette dokument definerer de grundlæggende regler for at yde bistand til de trængende, pligter og rettigheder for enkeltpersoner og autoriserede organer. Desuden har Den Russiske Føderation loven om social beskyttelse af handicappede. Denne kategori af borgere er i fare, og derfor er implementeringen og beskyttelsen af deres rettigheder under statens kontrol. регламентирует порядок приобретения соответствующего статуса, устанавливает перечень льгот и материальной помощи, определяет условия их получения. Loven "om social beskyttelse af personer med handicap" regulerer proceduren for erhvervelse af den relevante status, fastlægger en liste over ydelser og materiel bistand og fastlægger betingelserne for at opnå dem. многодетных семей. På landets område er der også loven om social støtte til store familier. Den normative lov fastsætter også betingelserne for at opnå status, reglerne for at få hjælp. Disse og andre dokumenter sigter mod at opretholde den rette livskvalitet for de ubeskyttede lag af borgere.

principper

Folkesundhedens sociale tjeneste er baseret på overholdelse af interesser og menneskerettigheder, respekt for individets ære og værdighed. Det har en human karakter. Sociale tjenester til befolkningen gennemføres med følgende principper:

 1. Tilvejebringelse af fri og lige adgang for borgerne til tjenester uanset køn, alder, race, religion, bopæl, medlemskab af sociale grupper og andre forhold.
 2. Målrettet pleje.
 3. Tilnærmelse af tjenesteydere til deres modtagers hjemsted, tilstrækkeligheden af antallet af organisationer, finansielle, personale, materiale og informationsressourcer til at imødekomme borgernes behov.
 4. Sikring af bevarelsen af folks ophold under de sædvanlige gunstige forhold.
 5. Fortrolighed.
 6. Frivillighed.

At anerkende den person, der har brug for

En borger får en passende status i tilfælde af omstændigheder, som kan forværre eller forværre forholdene i hans liv og aktiviteter. Disse faktorer omfatter:

 1. Delvis eller fuldstændig tab af evne / evne til at bevæge sig selvstændigt, selvbetjening, opfylde deres nøglebehov på grund af skade, alder, sygdom, handicap.
 2. Tilstedeværelsen i handicappedes familie, herunder mindreårige, der har brug for konstant pleje. Det drejer sig især om handicappede, børn med HIA.
 3. Mangel på arbejde og penge for at imødekomme de primære behov.
 4. Tilstedeværelsen af mindreårige under vogterskab / værgemål, herunder dem, der oplever vanskeligheder med tilpasning i samfundet.
 5. Manglende pleje (midlertidig eller permanent) for børn / børn, handicappede.
 6. Tilstedeværelsen af vold eller konflikt i familien, herunder personer med alkohol / narkotikamisbrug, afhængig af spil, der lider af psykiske lidelser.
 7. Manglende bopælssted, herunder en borger, der ikke er fyldt 23 år og har afsluttet opholdet i institutionen for forældreløse børn og børn uden forældremyndighed.
 8. Tilstedeværelsen af andre omstændigheder, der ifølge de normative handlinger i Den Russiske Føderation anses for at kunne forværre eller forværre leve- og arbejdsvilkårene for mennesker.

Anerkendelse af en borger med behov for sociale ydelser udføres af den autoriserede regionale myndighed. Ansøgeren skal meddeles afgørelsen inden fem dage efter indgivelsen af klagen. Enheden kan blive nægtet ansøgningen. En borger har til gengæld ret til at appellere en sådan afgørelse i retten.

Typer af ydelser

Borgere, der er anerkendt som trængende, kan få følgende hjælp:

 1. Sociale og indenlandske. Det sigter mod at bevare en passende levestandard og liv.
 2. Socio-medicinsk. Det sigter mod at bevare borgernes sundhed. En sådan bistand gennemføres ved hjælp af gennemførelsen af forebyggende foranstaltninger, tilrettelæggelse af pleje, systematisk observation af en person til rettidig påvisning af krænkelser og sundhedsforstyrrelser.
 3. Social og psykologisk. En sådan bistand giver mulighed for aktiviteter rettet mod at korrigere borgernes mentale tilstand for tilpasning i samfundet. Det kan leveres anonymt af en hotline.
 4. Socialpædagogiske. Denne form for bistand har til formål at forhindre afvigelser i individets udvikling og adfærd, dannelsen af en positiv interesse.
 5. Social og arbejdskraft. Det har til formål at tiltrække borgerne til arbejde og løse forskellige problemer i fagområdet.

Afhængigt af fagets særlige behov kan andre former for bistand ydes til ham.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 da.delachieve.com. Theme powered by WordPress.