FormationVidenskab

Processen koncept og trinnene institutionalisering. Institutionalisering i Rusland. Institutionalisering - det ...

Offentlige liv - et mangesidet koncept. Men forløbet af det russiske samfund, som vi ser fra historie, afhænger af kvaliteten afholdt i det en bestemt kreativ intellektuel proces. Hvad er institutionalisering? Denne organisation udviklede civilsamfund standardiseret passage af sociale processer. Instrument Society rager udviklet intellektuel uddannelse - institutioner med en fast drift diagram regelmæssig struktur, jobbeskrivelser. Enhver kugle af det offentlige liv - politisk, økonomisk, juridisk, oplysende, kulturel - skal sammenfattes i forløbet af samfundet og at strømline processen.

Eksempler på institutionalisering er for eksempel parlamentet fastsat på grundlag af borgerne forsamling; Skole, krystalliseret fra arbejdet i en fremragende kunstner, kunstner, danser, filosof; religion, der daterer sin oprindelse fra forkyndelsen af profeterne. Således institutionaliseringen - er naturligvis, på sin kerne, - bestilling.

Held det som en erstatning af mange individuelle adfærd én - generaliseret reguleret. Hvis vi taler om design elementer i denne proces, der er udviklet af sociologer, sociale normer, regler, status og roller - handler institutionalisere en mekanisme løse presserende sociale behov.

russisk institutionalisering

Det bør anerkendes, at en virkelig pålidelig økonomisk fundament forudsat institutionalisering i Rusland i det nye århundrede. Forudsat produktion vækst. For at stabilisere det politiske system "arbejder" forfatning, en fungerende adskillelse af den lovgivende, udøvende, dømmende, frihed af det eksisterende danne grundlag for en sådan udvikling.

Historisk set institutionaliseringen af den russiske regering tog følgende trin:

 • Den første (1991-1998 gg.) - overgangen fra det sovjetiske regime.
 • Den anden (1998-2004 gg.) - ændring i samfundsmodel fra oligarkiske til staten-kapitalistisk.
 • Den tredje (2005-2007 gg.) - dannelsen af effektive institutioner i samfundet.
 • Den fjerde (fra 2008) - fase, kendetegnet ved effektiv deltagelse af menneskelig kapital.

I Rusland er der et elitært model for demokrati, at begrænse antallet af mennesker aktivt deltager i den politiske proces, hvilket svarer til russisk mentalitet, den påståede dominans af statens interesser over interesser hos den enkelte. Den grundlæggende betydning civilsamfundsstøtten politik elite.

Det bør anerkendes, at den begrænsende faktor for udviklingen er en traditionel, uddannet i "piler" 90 år med den juridiske nihilisme af befolkningen. Men i et samfund introducerer nye demokratiske principper. Institutionaliseringen af magten i Rusland førte til, at de politiske institutioner er opdelt ikke kun på magt, men også om deltagelse af institutionerne. I øjeblikket er den rolle af sidstnævnte. De har behandlet indvirkningen på visse aspekter af forløbet af samfundet.

Den indflydelsessfære myndighederne er hele befolkningen i landet. Blandt de vigtigste politiske institutioner omfatter staten selv, det civile samfund. Det særlige ved den russiske institutionalisering er dens styling med interesser landets udvikling. Det er ikke altid effektivt her er blind for at importere vestlige institutioner, så institutionalisering i Rusland - en kreativ proces.

Institutionalisering og sociale institutioner

Sociale institutioner og institutionalisering er vigtige som en universelt instrument kombinerer indsats fra mange mennesker, der bor i forskellige regioner i forbund for den optimale fordeling af ressourcerne og tilfredsstillelsen af det russiske samfund.

For eksempel statsinstitution implementerer magt til at opfylde behovene i det maksimale antal borgere. Institut for lov regulerer forholdet mellem mennesker og staten, såvel som enkeltpersoner og samfundet som helhed. Institut for tro hjælper folk til at have tro, meningen med livet, for sandheden.

Disse institutioner er grundlaget for det civile samfund. De er genereret af samfundets behov, der er uløseligt forbundet med en masse manifestation af virkeligheden i eksistens.

Fra et formelt synspunkt en social institution kan repræsenteres som en "rolle-system", der bygger på de roller og status for de forskellige medlemmer af samfundet. Samtidig, der handler i en føderal stat, de russiske institutter at opnå maksimal legitimitet dømt til at kombinere den maksimale sæt af traditioner, skikke, moralske og etiske standarder. Regulering og styring af public relations foretaget af institutionerne, der udfører juridiske og sociale normer, der er skræddersyet til disse traditioner og skikke.

For den russiske mentalitet er meget vigtigt for maksimal effektivitet styrke formel organisation i driften af en uformel institution.

De særlige kendetegn for de institutioner, der hjælper i en række sociale liv i landet for at bestemme deres tilgængelighed, er mange permanente typer af interaktioner, ligesom regulering af officielle pligter, og rækkefølgen af deres ydeevne, tilstedeværelsen i staten "smalle" specialister uddannet i profilen.

Hvad er de sociale institutioner kan kaldes fundamental i dagens samfund? Listen er kendt: familie, sundhed, uddannelse, social beskyttelse, virksomhed, kirke, massemedierne. hvad enten de Institutsionizirovany? Det er kendt, at der i hver af disse retninger i regeringen er der de relevante ministerium, som er "tip" af den respektive gren, der dækker regioner. Den regionale system udøvende magt at foretage relevante kontroller, styres direkte af de optrædende, samt dynamikken i de relevante sociale fænomener.

Politiske partier og deres institutionalisering

Institutionalisering af politiske partier i den nuværende fortolkning af det begyndte efter Anden Verdenskrig. Om dens struktur kan siges, at det indebærer en institutionalisering af politiske og juridiske. Politisk organiserer og optimerer indsatsen fra borgerne til at etablere politiske partier. Juridisk fastsætter den retlige status og aktiviteter. Vigtige spørgsmål er også en udfordring at sikre finansiel gennemsigtighed i partiets aktiviteter og reglerne for dets samspil med erhvervslivet og staten.

Regulatory installeret generaliseret juridisk status for alle parterne (i staten og andre organisationer) og individuel social status for hver (afspejler de ressourcer og rolle i samfundet).

De aktiviteter og status for moderne partier fast retspraksis. I Rusland, problemet med institutionaliseringen af parterne giver en speciel føderal lov "om politiske partier". Ifølge ham er dannet partiet på to måder: enten den stiftende kongres af transformationen bevægelse (organisation).

Staten regulerer aktiviteten af de parter, nemlig de rettigheder og pligter, funktioner, deltagelse i valgene, finansielle aktiviteter, forholdet til offentlige institutioner, internationale og ideologisk aktivitet.

Restriktive krav er: Russisk karakter af partiet, antallet af medlemmer, ikke-ideologisk, ikke-religiøse, ikke-nationale karakter af organisationen (mere end 50 ths.).

Repræsentation af parterne i den lovgivende leveres af sammenslutninger af folkevalgte deputerede i dem (fraktioner).

Lovgivningen definerede også status som juridisk person parter: administrative, civile, forfatningsmæssige og juridiske.

Institutionaliseringen af konflikt

Lad os vende os mod historien. Institutionaliseringen af konflikten som et socialt fænomen finder sin oprindelse i de tidlige dage af kapitalistiske relationer. At fratage landmænd jord ved store jordbesiddere, omdannelsen af deres sociale status i proletarerne, konflikter spirende borgerlige klasse, og ikke ønsker at forlade stillingen af adelen.

Med hensyn til regulering af konflikten institutionalisering - en opløsning på to konflikter: den industrielle og politiske. Konflikt af arbejdsgivere og arbejdstagere er reguleret af Institut for kollektive overenskomster med fagforeningerne, under hensyntagen til de interesser hyrede arbejdere. Konflikten til styring af samfundet er tilladt mekanisme valgret.

Således institutionaliseringen af konflikten er en sikkerheds værktøj til social konsensus og balancer system.

Den offentlige mening og dens institutionalisering

Den offentlige mening er produktet af samspillet mellem forskellige dele af befolkningen, politiske partier, sociale institutioner, sociale netværk og medier. Dynamikken i den offentlige mening er steget markant takket være internettet, interaktivitet, flash mobs.

Institutionaliseringen af den offentlige mening har skabt en bestemt organisation, studerer offentlige opinion ratings af komponenter, forudsige udfaldet af valget. Disse organisationer indsamle, studere eksisterende og danne nye offentlige mening. Det bør anerkendes, at en sådan undersøgelse ofte er forudindtaget og baseret på partiske prøver.

Desværre, struktureret uformelle økonomi fordrejer begrebet "institutionalisering af den offentlige mening." I dette tilfælde behøver domme og ønsker de fleste mennesker ikke finde realisering i den virkelige politik i staten. Ideelt set mellem folkets vilje og gennemføre det skal være en direkte og klar kommunikation gennem Parlamentet. Valgte embedsmænd er forpligtet til at tjene den offentlige mening ved straks at tage de nødvendige retsakter.

Socialt arbejde og institutionalisering

I slutningen af XIX - begyndelsen af XX århundrede i vesteuropæiske samfund på grund af industrialisering og inddragelse i den samfundsmæssige produktion af en række forskellige grupper opstod Institute of Social Work. Det var primært på sociale ydelser og støtte arbejdstageres familier. I dag socialt arbejde erhvervede træk rimelighed altruistiske bistand er ikke blevet tilpasset livsbetingelserne for mennesker.

Socialt arbejde, afhængigt af emnet for dens gennemførelse er den tilstand, den offentlige og blandet. Regeringsorganer omfatter Socialministeriet og dets regionale kontorer, lokale kontorer, der betjener de socialt udsatte mennesker. Der ydes bistand til visse medlemmer af samfundet. Det er regelmæssig, fuldtids socialrådgivere udført og baseret på budgettet. Offentligt som frivilligt socialt arbejde udføres af frivillige og ofte uregelmæssig. Som du kan forestille dig, institutionaliseringen af socialt arbejde er mest effektiv, når den blandes variant, som sameksistere staten og den offentlige sin form.

Stadier af institutionaliseringen af den sorte økonomi

Proces poetapen institutionalisering. Og alle stadier af dets passage - standard. Den grundlæggende årsag til denne proces, og på samme tid, det er behovet for at levere et grundlag for gennemførelsen af, som er nødvendig for at organisere handlinger mennesker. Kom paradoksal måde. Overvej institutionaliseringen af etaperne i dannelsen af en sådan negativ institut som en "sort økonomi".

 • Fase I - udseende behov. Uensartede finansielle transaktioner (såsom eksport af kapital, indløsning) enkelte økonomiske (siden 90-erne. Sidste århundrede) erhvervet en bred og systematisk.
 • II etape - dannelsen af specifikke mål og tjener deres gennemførelse ideologi. Formålet kan for eksempel formuleres som følger: "Oprettelsen af det økonomiske system," usynlig "for staten Control. Oprettelse af et klima i samfund, hvor magthaverne har ret til eftergivenhed. "
 • III etape - oprettelse af sociale normer og regler. Disse standarder er oprindeligt indstillet reglerne for "nærhed" af magt til at kontrollere folk ( "byzantinske magtsystem"). Dog er de "nødlidende" sociale love tvinger forretningsenheder til at "gå under taget af" uægte strukturer faktisk udøver en regulerende funktion, de tabte love.
 • Fase IV - fremkomsten af de standard funktioner, der er forbundet med reglerne. For eksempel, funktionen af "beskyttelse business" magtfulde mennesker sikkerhedsstyrkerne, funktionen af en juridisk dækning for Raiders, indkassere Finansministeriet under de fiktive kontrakter, oprettelse på "returkommission" budget finansieringssystem.
 • Fase V - den praktiske anvendelse af regler og funktioner. Gradvist skabe en skygge konvertere centre er ikke annonceret i den officielle presse. De arbejder med visse klienter holdbar langsigtet. Procentdelen af konvertering i dem er minimal, de konkurrerer med succes med de officielle organisationer konvertitter. En anden tendens: den løn skygge, hvilket svarer til 15-80%.
 • Fase VI - etablering af en ordning med sanktioner for at beskytte den kriminelle struktur. Positioner embedsmænd privatiseret kapital til forretningsservice. De, disse embedsmænd, "regler", straffe for "bagvaskelse", for "tort". Kontrollerede organer manuelt menneskerettighederne og skattemyndigheder er omdannet til privat "trup" magtfulde mennesker.
 • Fase VII - shadow lodret magt. Embedsmænd vende deres løftestænger for magt i livet i deres forretningsaktiviteter. Power ministerier og anklagemyndigheden er faktisk isoleret fra de beskyttende funktioner folks interesser. Dommere, der giver politik regionale myndigheder, og det er "fodret op" med det.

Processen med institutionalisering, som vi ser, er universel i forhold til dets grundlæggende faser. Derfor er det vigtigt, at han udsættes for konstruktive og legitime sociale samfundshensyn. Institut for den sorte økonomi, forværring af livskvaliteten for almindelige borgere, afskaffes institut retsstaten.

Sociologi og institutionalisering

Sociologi studier samfundet som komplekst institutionelt system tager hensyn til de sociale institutioner og relationer mellem dem, relationer og fællesskaber. Sociologi viser samfundet i form af sine interne mekanismer og dynamikker i deres udvikling, adfærden af store grupper af mennesker, og desuden, at samspillet mellem menneske og samfund. Det giver og forklarer essensen af sociale fænomener og adfærd borgere, samt indsamle og analysere primære sociologiske data.

Institutionalisering Sociologisk udtrykker den indre essensen af denne videnskab, social bestillingsprocesser med status og roller, hun har til formål at sikre vitale funktioner i samfundet. Derfor er der et fænomen: sociologi selv falder ind under definitionen af instituttet.

Udviklingsstadier Sociologi

Adskillige distinkte stadier i udviklingen af sociologi som en ny verden af videnskab.

 • Den første fase refererer til den 30-s af det XIX århundrede, det er genstand for tildeling og metode af denne videnskab af den franske filosof Auguste Comte.
 • Den anden - "driftstid" af videnskabelig terminologi, erhvervelse af kompetente fagfolk, organisering af videnskabelig udveksling af operationelle oplysninger.
 • Tredje - positionere sig som en del af filosofien om "sociologer".
 • Fjerde - oprettelse af en sociologisk skole og organiseringen af den første videnskabelige tidsskrift "Sociologisk Årbog". Den største fortjeneste tilhører den franske videnskabsmand-sociolog Emile Durkheim i Sorbonne universitetet. Men bortset fra dette, Sociologisk Institut blev åbnet ved Columbia University (1892)
 • Den femte fase, en slags "anerkendelse" af staten, har været indførelsen af sociologiske specialiteter i statslige professionelle registre. Således har samfundet endelig anerkendt sociologi.

I de 60 år af amerikansk sociologi modtaget betydelige kapitalistiske investeringer. Som følge heraf var antallet af amerikanske sociologer steget til 20.000, og titlerne på publikationer sociologiske tidsskrifter - til 30. Videnskaben har taget tilstrækkelig stilling i samfundet.

I Sovjet sociologi blev det genoplivet efter Oktoberrevolutionen i 1968 - ved Moskvas Statsuniversitet. Soda afdeling af sociologisk forskning. I 1974 kom det første periodiske, og i 1980 i den professionelle i det land ind i sociologiske fag.

Hvis vi taler om udviklingen af sociologi i Rusland, er det værd at nævne åbnet i 1989 ved Moscow State University Sociologisk Institut. Han "gav en start på livet" 20 tusinde sociologer.

Således institutionaliseringen - er den proces i Rusland, som fandt sted, men med en forsinkelse - i forhold til Frankrig og USA - i hundrede år.

konklusion

I dagens samfund den opererer mange institutioner, er der ingen materiale, og i hovederne på folk. Deres uddannelse, institutionalisering, er en dynamisk og dialektisk proces. Forældede institutioner erstattes af nye, der genereres af de vigtigste sociale behov: kommunikation, produktion, distribution, sikkerhed, vedligeholdelse sociale uligheder, etablering af social kontrol.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 da.delachieve.com. Theme powered by WordPress.