LovStat og lov

Repræsentation - det er ... Repræsentation i retten. diplomatiske missioner

Før vi taler om begrebet "repræsentation", er det nødvendigt at dykke ned i dens etymologi. Husk, at udtrykket i visse tilfælde kan tage på en anden betydning. Således omfatter udtrykket stammer fra verbet "at give". Dette er tydeligt i roden af ordet. Hvad vil det sige at repræsentere? Denne handling i nogens interesse ellers videregive visse oplysninger. Til dato, under repræsentation af helt forstå de forskellige elementer i menneskets liv, afhængigt af, hvad rækkevidden er taget i betragtning. Det er kun vigtigt at forstå en identisk for alle værdier af udtrykket ting: et bestemt sæt af rettigheder og ansvar bør altid flytte til andre personer, organisationer, virksomheder og territorier. Det er en del af den myndighed, vil nødvendigvis blive opretholdt. Kort sagt, repræsentation - det er en løs koncept. Det er fyldt med mening, afhængigt af situationen.

Repræsentation i regeringen

Med denne definition, er der flere værdier sorteres ud. Som regel, i første omgang ved omtale af udtrykket minder mig om repræsentation i retten. Men generelt er proceduren i dette tilfælde indebærer en transaktion eller gennemførelse af aftalen af én person (det såkaldte repræsentant) på vegne af og under ledelse af en anden person. En sådan emne tilladelse kan baseres på en fuldmagt, en direkte indikation af en retsakt, den handling autoriserede tilstand krop eller kommunen. I dette tilfælde repræsentation - er realiseringen af visse rettigheder for en anden person. Det drejer sig om de statslige organer.

I dette tilfælde er der tre-vejs forhold, hvor en repræsentant - en person, der er blevet betroet at bære noget på vegne af en anden person. Oftest er en advokat. Men forestil - en person, der har betroet sin repræsentant til at handle på en bestemt måde. En tredje person - en struktur eller en borger, med hvem der er en vis retsforhold som følge af den repræsentative handling. Disse er de vigtigste objekter af retsforhold.

Hvem kan være en repræsentant?

Normalt for sådan et emne skal opfylde visse krav. Især kan repræsentanten være en fysisk eller juridisk person. I visse tilfælde kan de handle Den Russiske Føderation, de emner af regeringen og kommunerne. Hvis dette fungerer som en fysisk person, bør det være over atten år, da vilje den pågældende person (op til en alder af atten) vil udføre vilje hans juridiske repræsentant, og efter transaktionen mindreårige må kun komme ind med samtykke fra deres forældre.

Hvem kan indsendes?

Oftest er det den menige mand. Moderne realiteter diktere deres krav og også for ham. Hvis fuldmagt er dannet i overensstemmelse med gældende lovgivning, og om emnet af provision af enhver juridisk væsentlig handling er påkrævet, kan det være en hvilken som helst person, der har kapacitet.

Især når retsforholdet dannet som følge af eventuelle handlinger den repræsenterede person, må han nødvendigvis have status som juridisk personlighed, det vil sige, som juridisk kapacitet og evne til at handle. Siden loven, retsakter andet er angivet, skal den person fra fjorten til atten år, kan godt uddelegere visse beføjelser. En sådan en mindreårig kan endda gøre en dommerkendelse, men kun med samtykke fra deres advokater (forældre). Dette krav gælder ikke for nogen fuldmagt til at udføre retshandler, direkte fastsat af retsakter.

Former for repræsentation

I dag udsender flere typer af denne slags forhold i civilretten.

For det første er en frivillig repræsentation, som er baseret på en aftale mellem de to parter. Et karakteristisk træk ved den ovenstående formular til emner frivillige handlinger. Det vil sige, den ene side ønsker at overdrage visse beføjelser til den anden side og den anden side er villig til at tage dem over. Til denne art er i dag en simpel fuldmagt og kommercielle repræsentation. Denne type er mest almindelige.

En helt anden situation - juridisk repræsentation, hvor parterne udpeges på grundlag af eksisterende lovgivning. Især forældre er de juridiske repræsentanter for deres mindreårige (mindreårig) børn på grund af civile retsakter. Derudover er det også muligt, at der opstår den slags retsforhold på grundlag af individuelle ordrer af de lokale myndigheder og kommuner. Bortset er den militære repræsentation. Den har sine egne karakteristika.

Kommerciel repræsentation

Business har heller ikke holdt sig. Under salgsrepræsentant i dag forstås i civilretten en person, som permanent selvstændigt udøver handlinger og træffe beslutninger på vegne af og til gavn for iværksættere. Hvad er disse beføjelser? Ved afslutningen af kontrakter på vegne af en person, og i deres interesser.

Blandt andet er kontoret også tilladt i andre tilfælde, hvis lovgivningen. Dog skal den kompetente instans at gennemføre tiltag og at beskytte interesserne for partiet med den agtpågivenhed, som denne aktivitet ville blive udført af den person selv.

Det skal bemærkes, at den salgsrepræsentant indledningsvis må bære alle omkostninger i forbindelse med aktiviteten af en anden person, og beskyttelse af sine legitime interesser. Men derefter kan det kræve erstatning for alle tab i forbindelse med gennemførelsen af rettigheder og pligter.

Denne form for repræsentation udføres hovedsagelig på grundlag af en multilateral aftale. Derudover kan emnet fungere på grundlag af en tilladelse. Strengt obligatorisk skriftlig form af kontrakten og dermed den fuldmagt. Repræsentanten skal være sikker på at holde hemmelig data og oplysninger, som den har modtaget i forbindelse med gennemførelsen af beskyttelse af interesser en anden person. Det er loven! Da der er et salgskontor, er vi først og fremmest tale om forretningshemmeligheder. Nogle af de andre vilkår og betingelser for en sådan repræsentation kan leveres af lovgivningsmæssige og andre normative retsakter.

Mødet foregår!

I dag, advokatbistand - en højt specialiseret profil for juridisk repræsentation af en bestemt person i undersøgelsen. Oftest dette involveret en advokat, der er udstyret med alle de nødvendige tilladelser. Generelt er den ovenfor anførte kurver - er at beskytte emnet kompetente mennesker i retsvæsenet. I nogle tilfælde er det obligatorisk.

Juridisk repræsentation begynder med en undersøgelse af sagen, udarbejdelse af visse juridiske dokumenter, tale med den person, hvis interesser vil være repræsenteret i fremtiden, udvikle en bestemt holdning i sagen. For at forstå så meget som muligt i tilfælde, bør en advokat eller en repræsentant være bekendt med alle de nuancer og oplysninger, der måske en eller anden måde påvirker løbet af undersøgelsen. Derfor, for at skjule noget fra sin advokat i retten kan ikke anbefales. Det bør erindres, at der er et begreb af advokat-klient privilegium, hvilket er grunden til du kan stole på din repræsentant og sørge for, at oplysningerne ikke bliver kendt til tredjepart.

Det er bemærkelsesværdigt, at de processuelle regler også indeholder optioner, når tidspunktet for indgivelsen af stævningen kan også indgive og dokumentere retlige karakter af de sikkerhedsmæssige krav ved at pålægge restriktioner for debitors ejendom. Korrekt formuleret papir vil hjælpe i fremtiden for visse domstolsafgørelser hurtigt komme ud af en person, det skyldige beløb.

Hvis der er en økonomisk tvist mellem parterne, advokaten er et must, som økonomiske anliggender er ofte yderst kompliceret og mangefacetteret, de kræver et perfekt kendskab til lovgivning og processer. Ofte er disse processer - det er en kamp mellem to eller flere forsvarere af de hensyn til sine kunder.

Moderne retssystem indebærer kontradiktorisk, hvilket kommer til udtryk ikke blot i præsentationen af visse beviser i sagen, men også i talende repræsentant offentlige, hans evne til at overbevise, at formulere hans tanke, evnen til at præsentere i et gunstigt lys position sin klient. Efter alt, er ikke den gode advokat, som står for sandheden, og emnet for retten, at hans flammende tale og passende position til at være i stand til at overbevise andre om rigtigheden af deltagere.

Fra gammel tid er det især værdsat råd. Historien kender tilfælde, hvor en advokat kunne løse problemerne med sin klient, på hvis vegne sandheden-og det var ikke, bare at sige fyrig monolog, fuld af referencer til historie, jura og moral. I dag er alle de ovennævnte har ikke mistet sin relevans, fordi evnen til at overbevise retten om, at han havde ret - det er en stor ting. Hvis en borger, der indgår i en proces simpelthen ikke har de oratoriske evner, bør han absolut deltage til at finde en stor advokat, for at finde den person, der vil være i stand til at forsvare menneskerettighederne, for at beskytte ham fra vilkårlige og ulovlige handlinger af andre personer. I dette tilfælde repræsentation - det er en nødvendighed. Og den person, der vil gøre det efterfølgende forsvar i retten, skal du vælge omhyggeligt, om anbefalingerne fra dem, der tidligere er stødt på med en bestemt advokat. Normalt de gør det.

Det er i dag repræsenteret i retten er særdeles veludviklet, da det ofte er at forsvare deres legitime interesser er kun mulig i retsvæsenet. Hvis korrekt forstærkningsmodificeret forudsat.

Egenskaber militær repræsentation

Der er andre definitioner af begrebet. Moderne militær repræsentation (før der var repræsentation af kunden) er udtrykt i den separat struktur i Den Russiske Føderation forsvarsministerium. Det blev oprettet for at føre tilsyn med kvaliteten og håndteringen af de relevante produkter i offentlige institutioner. Dette er en vigtig detalje. Med hensyn til begrebet militære produkter, er det som regel det henviser til forsendelser produceret til forsvarsinteresser de relevante tjenester, såvel som alt det, der er produceret i de militære virksomheder.

Aktiviteterne i disse kontorer og andre organer overvågning skal være i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Den Russiske Føderation forsvarsministerium. Derudover er der en række andre retsakter i forbindelse med regulering af aktiviteter på dette område. Deres enorme sæt. Ledere af militære repræsentation aktiviteter, der udføres til dato, Den Russiske Føderation forsvarsministerium gennem de specialiserede afdelinger. Det er en kompleks struktur.

Hvis strukturen ikke skaber sådanne enheder, er Forsvarsministeriet forsøger at sende særlige repræsentanter, som efterfølgende vil udøve kontrol med overholdelsen af produkterne. Det skal bemærkes, at disse personer er underlagt alle de rettigheder og ansvar, der ligger i den almindelige militære befuldmægtigede.

Funktioner af diplomatiske repræsentationer

Udtrykket kan tage på en anden betydning. Diplomatisk mission er et specifikt organ i udsenderstaten, som er skabt på det område i værtslandet til at organisere normale politiske forbindelser. Det skal bemærkes, at disse strukturer er skabt ved gensidig aftale mellem parterne, som kommer til udtryk i form af fælles kommuniké. Inden da skal de to lande er enige om samarbejde. Til dette formål er der repræsentation af Udenrigsministeriet.

Det er bemærkelsesværdigt, at der i international ret, forudsat en specifik klassificering af disse strukturer, afhængigt af deres natur. Så ambassader hører til et højere niveau. Dette er den vigtigste led i kæden. Som regel disse diplomatiske repræsentationer ledes af en ambassadør. Disse er normalt relateret til Vatikanet.

Den anden form for missioner er missioner, der administreres af overordentlig og befuldmægtiget ambassadør.

Der er andre officielle politiske strukturer, der har særlige status.

Det skal bemærkes, at alle de diplomatiske missioner har visse privilegier og immuniteter. Dvs., at virksomheden har en række beføjelser, der ikke er tilgængelige for andre organisationer.

De ansatte i en diplomatisk mission normalt tilstedeværende ledere, administrative, tekniske og service personale. Selvfølgelig er den "skæbne af verden" er i hænderne på lederne af enheder. Normalt diplomatiske personale er personer, der har en høj status i sit hjemland, specialuddannede i overensstemmelse med de normative retsakter i landet, og som har visse privilegier. I dag, har lederen af missionen en betydelig indvirkning, det bestemmer lederen af de politiske forbindelser med lande i muligheden for fælles udvikling. Dette indeholder typisk ambassadører, ministre, rådgivere. Rank diplomat - er en livslang privilegium og en honorær stilling til livet. Blandt andet denne kategori af personer, som regel, er salgsrepræsentanter, militære lægger og andre personer med særlige viden, privilegier og immuniteter. Med hensyn til det administrative og tekniske personale, det omfatter funktionærer, kontorelever, sekretærer og andre personer, der udfører rent tekniske funktioner. Som for tjenesten, alt er ganske enkel og gennemsigtig. Læger, kokke, rengøringspersonale, chauffører og andre mennesker, der ikke udfører nogen officielle repræsentative funktioner, dog er ansvarlig for at sikre en smidig og korrekt drift af rent teknisk synspunkt. Disse mennesker er ansvarlige for gennemførelsen af den materielle side.

Hvordan til at åbne et repræsentationskontor?

Det skal bemærkes, at i et andet land kan også udvikle sine aktiviteter ved at oprette en udenlandsk repræsentation, hvis det er nødvendigt for nye markeder eller betydelig udvidelse af den vifte af potentielle kundekreds. I dette tilfælde skabt på det område af det andet lands uddannelse kan regulere markedsføring forskning, arbejde gennem forretningsforbindelser og søge nye partnere, udvikle forbindelser med offentligheden, til at regulere ledede virksomheder på jorden, for at løse vigtige spørgsmål i forbindelse med det daglige arbejde i organisationen. Fremmed land - det er altid et perspektiv af udvikling og profit. Desuden kan du oprette særskilt undervisning ikke kun i et andet lands område, men også på hjemmemarkedet. I dette tilfælde taler vi om regional repræsentation. De markant øge udvikling af organisationen. Men åbningen af repræsentation - er et vigtigt skridt, som bør behandles på passende. Vær sikker på at analysere markedet som helhed, inden du opretter en ny enhed. Til dato den officielle repræsentation - det er en mulighed for at begynde adfærd politik i en anden retning, for at realisere noget nyt på baggrund af den gamle.

I dag er de store fordele ved at skabe en udenlandsk repræsentation omfatter evnen til at styre deres organisation og dens strukturelle divisioner på stedet, til at reagere hurtigt på eventuelle forandringer, der sker i det indenlandske marked, for at opnå rettidig information om den økonomiske udvikling til at fortsætte med at modtage betydelig fortjeneste.

For at opbygge den form for undervisning i det område af en anden stat, skal først nøje overveje sin nuværende lovgivning med alle de nuancer og "fælder". I dag er selskabets repræsentationskontor øger dens betydning på hjemmemarkedet, gør det muligt at etablere et radikalt nye relationer, kontakter og udvide sin indflydelsessfære. Men dette er en ny virkefelt, andre horisonter i selskabet, øge sin prestige.

Så i dag er den mest effektive løftestang for indflydelse på den økonomiske politik og processer i et andet land er oprettelsen af repræsentationskontorer. Af den måde, ikke kun for vores folk stræber efter at erobre nye territorier og at tilføje andre stater til deres egen kultur. Udenlandske borgere, embedsmænd og virksomheder er også interesseret i de hjemlige markeder, forsøger at udvide og maksimere deres interesse for vores kunder. Det er grunden til at skabe et kontor i Rusland i almindelighed og i særdeleshed i hovedstaden er nu blevet ikke kun på mode, men nødvendigt for at sikre en koordineret arbejde. Det er til gavn for alle. I dag repræsentationskontorer af udenlandske organisationer på det nationale område - er ikke kun en ny form for konkurrence, det er også en kraftig impuls til udviklingen af det indre marked. En særlig rolle spilles her af hovedstaden. De mest succesfulde verdens ledere på markedet har en tendens til at skabe et kontor i Moskva.

Markedet kan også oprette andre enheder, der bidrager til en vellykket vækst i konkurrenceevnen. For eksempel er brancher kontorer primært sigte på at opretholde hovedkontoret udvikling. Dette netværk er forholdsvis små strukturer i hele landet.

resumé

Udtrykket "virksomhed" har flere betydninger. Og én ting forener dem ejendom - uddelegere sine beføjelser til en anden. Med hensyn til overførsel af en del af deres rettigheder og ansvar, er det uden tvivl rigtigt, fordi kun specialuddannede folk vil være i stand til i tilstrækkelig grad at beskytte interesserne, tage stilling, for at forudse alle de mulige konsekvenser af et skridt, udvide indflydelsessfære, overveje mulighederne og stier.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 da.delachieve.com. Theme powered by WordPress.